Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, Artūro Noviko džiazo mokykla, UAB „Šviesa“ 2024 m. birželio 5 dieną jau septintus metus organizuoja konferenciją „Lietuvos vaikų balsas“.

Renginio idėja paremta Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kurios 12 straipsnis numato, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais, o 13 straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais.

Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir / arba piešinių ir / arba vaizdo klipų konkursuose, kurių tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę, kaip išlikti žmogumi technologijų ir automatizacijos pasaulyje, kaip išsaugoti gebėjimą mylėti, rūpintis vienas kitu, kurti, ieškoti prasmės ir savo vertės.

Šių metų konferencijos tema
„ESU ŽMOGUS, NE ROBOTAS“


Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir / arba piešinių ir / arba vaizdo klipų konkursuose, kurių tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę, kaip išlikti žmogumi technologijų ir automatizacijos pasaulyje, kaip išsaugoti gebėjimą mylėti, rūpintis vienas kitu, kurti, ieškoti prasmės ir savo vertės. Darbai (pranešimai, piešiniai, vaizdo klipai) organizatoriui pateikiami konkursų nuostatuose nurodyta tvarka iki 2024 m. gegužės 22 d. 

Pranešimų konkurso nugalėtojai bus kviečiami skaityti savo pranešimus konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2024 m. birželio 5 dieną Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, Vilnius (I-201 aud.).Konferencijoje kviečiami dalyvauti VISI VAIKAI, taip pat juos lydintys suaugusieji, nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja konkursuose ar ne. Registruotis į konferenciją galima iki 2024 m. gegužės 31 d. 

Konferencijos dalyviai (jų teisėti atstovai) sutinka kad:

  • kad konferencija būtų fotografuojama, filmuojama ir transliuojama per masines informacijos priemones;
  • visa foto ar video medžiaga (vaiko atvaizdas, kalba ir veiksmai) su asmeniniu atvaizdu būtų atgaminama, perleidžiama, demonstruojama ar kitaip viešinama.