Renginio koordinatorius ir kontaktinis asmuo:
Prof. dr. Brigita Kairienė, el. paštas: b.kairiene@mruni.eu

Pranešimų konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo:
Prof. dr. Jolanta Pivorienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

Piešinių konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo:
Prof. dr. Violeta Jegelevičienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

Vaizdo klipų konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo:
Doc. dr. Justinas Sadauskas, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu