Vaizdo klipų konkurso nuostatai

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Vaikų vaizdo klipų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
 2. Konkurso organizatorius – Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (toliau – Organizatorius).
 3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Justinas Sadauskas, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu
 1. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę sukuriant vaizdo klipą (2 min. filmuką) tema „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“.
 2. Konkurso tikslas – suteikti galimybę vaikui ar vaikų grupei skaitmeninėmis vizualinėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie tai, kas jam (jiems) rūpi.
 3. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą atsakingai išsakant savo nuomonę;

6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

 

 1. Konkurse gali dalyvauti vaikų grupės nuo 10 iki 18 metų.

 

 1. KONKURSO SĄLYGOS
 1. Konkursui pateikiami vaikų sukurti individualūs arba grupiniai darbai.
 2. Vaizdo klipo trukmė iki 2 min., formatas MP4.
 3. Atsiunčiant vaizdo klipą būtina užpildyti elektroninę konkurso dalyvių registracijos anketą, nurodant vaizdo klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai). Jeigu vaizdo klipą rengė mokinių grupė, pildoma viena registracijos anketa visai grupei.
 4. Vaizdo klipas turi būti originalus – sukurtas šiam konkursui ir anksčiau niekur neskelbtas.
 5. Vaizdo klipo turiniui negalima naudoti kitų kūrinių ir / ar jų fragmentų, jei jiems naudoti nėra gautas autorių leidimas. Be autoriaus leidimo galima naudoti muziką, kuri yra laisvai prieinama YouTube audio bibliotekoje.
 1. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS
 1. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją.
 2. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

14.1. vaizdo klipo atitikimą temai „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę …“;

14.2. kartu su vaizdo klipu elektroninėje konkurso dalyvių registracijos anketoje pateiktą vaizdo klipo pavadinimą, idėją (2-3 sakiniai);

14.3. idėjos ir kūrybinio sprendimo originalumą;

14.4. vaizdo ir garso kokybę;

14.5. estetiškumą.

 1. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.
 2. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje 2023 m. birželio 1 d. Mykolo Romerio universitete adresu Ateities g. 20, I-201 aud. Vilnius.
 3. Konkurso sąlygų neatitinkantys vaizdo klipai nebus vertinami.

 

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Konkurso dalyvis (vaizdo klipo kūrėjų grupės atstovas) iki 2023 m. gegužės 18 d. užpildo elektroninę konkurso dalyvio registracijos anketą: https://forms.office.com/r/tGbPCGSQYm

20. Vaikų sukurti vaizdo klipai iki 2023 m. gegužės 18 d. atsiunčiami e. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu . Kilus sunkumams atsiųsti didesnės apimties dokumentą, susisiekite telefonu +37069931908.

 1. Vertinimo komisija 2023 m. gegužės 23 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje https://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.
 2. Konkurso nugalėtojų projektai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje https://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 1. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2023 m. birželio 1 d.
 2. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

 

VIII. KITOS SĄLYGOS

 

 1. Konkurso dalyviai, atsiųsdami vaizdo klipus, sutinka su konkurso taisyklėmis ir suteikia teisę organizatoriui naudoti vaizdo klipus medijose viešinimo tikslais.
 2. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.
 3. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus projektus.
 4. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslais.
 5. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (https://vaikubalsas.mruni.eu/).